Webová analytika & UX


WEBOVÁ ANALYTIKA
/ UX


WEBOVÁ ANALYTIKA
/ UX

Preštuduj si:

Základné koncepty a nástroje súvisiace s webovou analytikou

• Znalosť základnej koncepcie a celkovej architektúry služby Google Analytics – napr. návštevy, miera odchodu, zdroje

Vytvorenie účtu a jeho štruktúry v službe Google Analytics

• Základné znalosti systému služby Google Analytics (vytváranie účtu a jeho štruktúra)

Atribúcia a tagovanie stránok

• Atribučné modely, tagovanie stránok, Google URL Builder, zdroje návštevnosti a médium (napr. interpretácia priamej návštevnosti z organického Google)

Ciele a konverzie

• Znalosť pojmu „konverzia“ a schopnosť formulovať ciele v GA na základe marketingového cieľa

Google URL Builder

• Praktické použitie nástroja Google URL Builder

Indikátory a rozmery

• Znalosť základných ukazovateľov, ako sú: relácie, zobrazenia, priemerný čas strávený na webe (dôležité – musíte vedieť, že ukazovatele v angličtine a v slovenčine)

Základné pojmy a koncepty užívateľskej skúsenosti

• Znalosť základných pojmov a pojmov, ako sú: použiteľnosť, dostupnosť, responzivita
• Znalosť základných výskumných metód používaných v UX (najmä: A / B testovanie, stromový test, segregácia kariet, hĺbkové rozhovory, sledovanie klikania, sledovanie pohybu očí)

Nielsen Heuristika

• Znalosť Nielsenovej heuristiky a schopnosť aplikovať ju v analýze

Metódy a nástroje na analýzu meraní UX

• Znalosť základných nástrojov a schopnosť vytvárať kritické závery