Video reklama


VIDEO
REKLAMA


VIDEO
REKLAMA

Preštuduj si:

Základné pojmy

• Znalosť základných pojmov a klasifikácií, ako sú: linear / nonlinear reklamy, overlay, rich media

Typy a formáty video reklamy

• Základné formáty video reklamy: in-banner, in-stream, in-text

Webové stránky s video obsahom

• Znalosť najväčších internetových stránok s video obsahom (vrátane VOD)

Video obsah a nákupné modely

• Znalosť video obsahu a nákupných modelov pre VOD reklamu – najmä model CPV

Efektivita video reklamy

• Schopnosť odkazovať na VIDEO v rôznych formách internetového marketingu.

Tvorcovia obsahu - vlogging, youtubers

• Podstata, úloha a charakteristiky najvýznamnejších tvorcov obsahu na slovenskom internete (vloggers a youtubers)
• Spolupráca s tvorcami obsahu – potenciálne výhody, osvedčené postupy, efektivita

VOD (video on demand) a brandovaný obsah

• Umiestnenie produktu vo videu; VOD video

Hybridná televízia

• Podstata hybridnej televízie vo vzťahu k video reklamám