Sociálne siete a obsahový marketing


SOCIÁLNE MÉDIÁ
& OBSAHOVÝ MARKETING


SOCIÁLNE MÉDIÁ
& OBSAHOVÝ MARKETING

Preštuduj si:

Základné pojmy súvisiacie s webom 2.0

• Znalosť základných pojmov, ako napríklad: hashtag, organický reach

Platformy sociálnych médií

• Znalosť a charakteristiky najväčších platforiem sociálnych médií na Slovensku a vo svete (vrátane mobilných aplikácií)

Social listening a monitorovanie

• Benefity a použitie social listening
• Základné znalosti v oblasti správania sa používateľov vo vyhľadávači

Plánovanie & Publikovanie obsahu

• Typy interakcií na sociálnych médiách
• Typy obsahu na sociálnych médiách, možnosti publikovania na rôznych platformách
• Súťaže a aplikácie na facebooku
• Obsah videí
• Neštandardné formy obsahu

Reklamy na sociálnych sieťach

• Možnosti a formáty reklám na sociálnych sieťach

Efektivita marketingu sociálnych médií

• Schopnosť spájať marketing sociálnych médií s inými disciplínami internetového marketingu

KPI & Analytika

• Základné metriky a ich interpretácia
• Znalosť analytických nástrojov (funkcionality, rozdiely a podobnosti)

Metódy, formy a nástroje na tvorbu obsahu

• Znalosť základných foriem, napr. odborné články, infografika, longform
• Schopnosť vybrať formy obsahového marketingu v závislosti od cieľa

Metódy distribúcie obsahu

• Metódy a osvedčené postupy týkajúce sa distribúcie obsahu na webe

Natívna reklama

• Podstata natívnej reklamy a schopnosť spájať ju s tradičnými reklamami na internete

Efektivita obsahového marketingu

• Schopnosť spájať obsahový marketing s inými disciplínami internetového marketingu

Meranie efektivity

• Schopnosť aplikovať základné KPI metriky na analýzu efektivity obsahového marketingu