Search engine marketing


SEARCH ENGINE
MARKETING


SEARCH ENGINE
MARKETING

Preštuduj si:

Pojmy a modely týkajúce sa SEO & PPC

• Znalosť základných pojmov súvisiacich so SEM, ako napr. longtail
• Schopnosť rozumieť súvislostiam medzi SEO a ostatnými disciplínami internetového marketingu (vrátane štruktúry trhu)

SEM / SEO / PPC – základné pojmy

• Schopnosť definovať SEM, SEO, PPC

Výsledky vyhľadávania a pozicionovanie

• Znalosť najväčších vyhľadávačov na Slovensku a vo svete
• Mechanika fungovania vyhľadávača
• Znalosť vyhľadávača Google – indexovanie, možnosti, filtrovanie výsledkov

Správanie používateľa vo vyhľadávači

• Základné znalosti v oblasti správania sa používateľov vo vyhľadávači

Účinnosť SEM

• Schopnosť prepojiť SEM s inými disciplínami internetového marketingu

Základné pojmy

• Znalosť základných pojmov, ako sú: link-buliding, meta tagy, friendly linky
• Základné znalosti o štruktúre HTML kódu a jeho vzťahu k SEO (titulná stránka, príloha H1 … H3, meta tagy, alt-text)

Systém SEO

• Znalosť základných faktorov ovplyvňujúcich organické umiestnenie

Optimalizácia On-page & Off-page

• Znalosť základných faktorov ovplyvňujúcich organické umiestnenie a ich vzájomné prepojenie
so SEO On-page aj Off-page

Inbound marketing/Budovanie spätných odkazov

• Chápanie podstaty budovania odkazov a schopnosť identifikovať činnosti súvisiace s touto oblasťou

Definícia Analytics

• Schopnosť analyzovať SEO reporty a interpretovať základné ukazovatele

Kľúčové slová

• Výber kľúčových slov a typy zhôd (vrátane negatívnych kľúčových slov), Google Keyword Tool

Bidovanie v PPC reklame

• Podstata a mechanika fungovania Google Adwords

Copywriting v PPC reklame

• Znalosť technických a praktických pravidiel týkajúcich sa písania textov v kampaniach AdWords

Meranie efektivity a KPI’s

• Znalosť systému optimalizácie reklám AdWords a schopnosť interpretovať číselné dáta z reportu