Programmatic/RTB


PROGRAMMATIC
/ RTB


PROGRAMMATIC
/ RTB

Preštuduj si:

Základné pojmy a koncepty

• Znalosť základných pojmov a konceptov, ako sú: DSP, SSP, DMP, AdExchange, passback
• Podobnosti, rozdiely a závislosti medzi RTB & Programmatic
• Podstata RTB & Programmatic

Mechanizmy a operatíva v rámci Programmatických nákupov

• Znalosť jednotlivých článkov medzi inzerentom a vydavateľom DSP, SSP, DMP a AdExchange

Bidovanie

• Aukčný mechanizmus – vrátane pochopenia pojmov, ako sú: floor price, druhá aukčná ponuka, privátna aukcia, otvorená aukcia, preferovaný deal
• Formáty RTB reklamy
• Fakturačné modely v RTB reklame

Vyhodnotenie kampaní

• Atribučné modely a schopnosť kriticky analyzovať výsledky kampane

Meranie efektivity

• Schopnosť aplikovať základné KPIs za účelom analýzy efektivity RTB
• Aplikácia 1st, 2nd a 3rd párty dát v praxi