Právo v marketingu


PRÁVO
V MARKETINGU


PRÁVO
V MARKETINGU

Preštuduj si:

Zákon o nekalej hospodárskej súťaži a reklame na webe

• Zákon týkajúci sa boja proti nekalej hospodárskej súťaži, porovnávacia reklama, moderovanie internetových fór a iné zakázané aktivity

Tlačový zákon & internet marketing

• Tlačový zákon z hľadiska zodpovednosti vydavateľa a inzerenta na webových stránkach

Trestný zákon & internet marketing

• Trestný zákon týkajúci sa online reklamy

Dohody, objednávky a právna zodpovednosť v oblasti internetového marketingu

• Základné právne otázky týkajúce sa účinnosti uzatvárania zmlúv medzi klientom a agentúrou alebo klientom a vydavateľom a zodpovednosti, ktoré sú s nimi spojené

Reklama rizikových reklamných skupín (alkohol, cigarety, lieky, hazard)

• Legislatíva týkajúca sa reklamy na alkohol, právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti potravín a výživy v reklame pre dojčenskú výživu, právnych predpisov o hazardných hrách a reklame hazardných hier, právnych predpisov týkajúcich sa ochrany zdravia proti následkom užívania tabaku a tabakových výrobkov, právnych predpisov týkajúcich sa reklamy na lieky

Reklama a marketing zameraný na deti

• Právne aspekty týkajúce sa reklamy zameranej na deti

Aspekty týkajúce sa autorských práv na internete

Empty section. Edit page to add content here.