Mobilný marketing


MOBILNÝ
MARKETING


MOBILNÝ
MARKETING

Preštuduj si:

Základné termíny a pojmy súvisiace s mobilným marketingom

• Znalosť základných termínov a pojmov

Efektivita mobilného marketingu

• Schopnosť spájať mobilný marketing s inými disciplínami internetového marketingu

Optimalizácia webstránky pre mobilné zariadenia

• Základné faktory, ktoré ovplyvňujú optimalizáciu webstránky na mobilné zariadenia

Mobilné aplikácie

• Znalosť rozdielov a podobností medzi natívnymi a hybridnými aplikáciami
• Znalosť operačných systémov pre mobilné zariadenia a ich roly

Testovanie mobilných aplikácií

• Základná znalosť o procese vývoja a testovania mobilných aplikácií

Mobilná reklama

• Formáty a typy mobilných reklám, cielenie, geografické cielenie a QR

Mobilná webstránka & Responzívny web dizajn

• Znalosť rozdielov a podobností medzi mobilnými stránkami a responzívnym dizajnom

Proximity marketing

• Využitie geografickej polohy v mobilnej reklame
• iBeacons & RFID

Internet of things (IoT)

• Znalosť konceptu loT a jeho použiteľnosť
• Znalosť IoT: wearables, iBeacons, NFC

Mobilná analytika

• Schopnosť aplikovať základné KPI’s s cieľom analyzovať efektívnosť mobilného marketingu