E-mail marketing


E-MAIL
MARKETING


E-MAIL
MARKETING

Preštuduj si:

Základné pojmy a koncepty

• Znalosť základných pojmov a konceptov, ako napríklad: permission marketing – povolenie zasielania e-mailov pre marketingové účely – opt-in, opt-out, double opt-in súhlasy

Plánovanie kampaní

• Schopnosť nastaviť ciele a taktické aktivity týkajúce sa e-mailového marketingu

Zaznamenávanie údajov online a offline

• Formy zberu internetových údajov – registračné formuláre a iné metódy
• Databáza spotrebiteľov – podstata, znalosť základných pojmov týkajúcich sa hygieny a databázového manažmentu, právne otázky. Integrácia dátových zdrojov od externých systémov a dodávateľov

Spam & Spam filtre

• SPAM – podstata a praktické využitie poznatkov o spamových filtroch

Segmentácia

• RFM model a iné formy segmentácie databázy
• Transakčné, deklaratívne a behaviorálne transakcie

Dizajn e-mailu

• Dizajn e-mail marketingu – osvedčené postupy
• Newsletter vs e-mailing – rozdiely a podobnosti

Správa údajov a súkromia

• Základné pojmy, typy a spôsob získania súhlasu na spracovanie ochrany osobných údajov

Testovanie

• Testovanie návrhov
• Úloha odosielateľa, názov a dizajn pre efektívny e-mailmarketing

Nástroje e-mail marketingu

• Znalosť najväčších e-mailových marketingových nástrojov

Benchmarks a efektivita e-mailového marketingu

• Schopnosť uplatňovať základné KPI metriky na analýzu efektivity kampaní
• Znalosť a interpretácia špecializovaných ukazovateľov v e-mail marketingu, ako sú: Open rate (OR), CTOR