E-commerceE-COMMERCEE-COMMERCE

Preštuduj si:

Základné pojmy a koncepty o e-commerce

• Znalosť základných pojmov a konceptov, ako je napríklad m-commerce, porovnávanie cien, online obchod, ZMOT

E-commerce trh na Slovensku

• Veľkosť, štruktúra a trhové tendencie e-commerce na Slovensku
• Najdôležitejšie tendencie formujúce e-commerce na celom svete

Trendy a tendencie

• Znalosť trendov a tendencií v oblasti spotrebiteľského správania, technológie a zákazníckej skúsenosti v e-commerce, napríklad: ROPO, showrooming, click & collect, livechat

Ropo & showrooming

• Vplyv ROPO a showroomingu na e-commerce

M-commerce

• Úloha mobilných kanálov v oblasti e-commerce

E-commerce a ďalšie oblasti internetového marketingu

• Prepojenie e-commerce s ďalšími oblasťami internetového marketingu: automatizácia marketingu, e-mailový marketing, SEM

Právne aspekty

• Znalosť základných právnych predpisov ovplyvňujúcich e-commerce