Display reklama


DISPLAY
REKLAMA


DISPLAY
REKLAMA

Preštuduj si:

Základné pojmy

• Znalosť základných pojmov, ako sú: formát, umiestnenie, vydavateľ

Formáty displayovej reklamy

• Znalosť základných charakteristík a schopnosť identifikovať rôzne formáty display reklamy ako napríklad: expand, scroll, layer

Spôsob ako to funguje

• Reťazec: inzerent – agentúra – vydavateľ a úloha reklamného servera

Efektivita display reklamy

• Znalosť výhod a schopnosť zosúladiť display reklamu s inými formami internetovej reklamy

Parametre displayových kampaní

• Znalosť základných pojmov: capping, dayparting, dwell tim

Plánovanie display kampaní

• Rola mediálneho plánovača a základná znalosť v oblasti interpretácie mediálneho plánovania

Dizajn v display kampaniach

• Znalosť základných konceptov v oblasti produkcie online reklám (napríklad: Flash vs. HTML5, burnout efekt, dátová veľkosť)

Meranie efektívnosti a KPI

• Interpretácia číselných údajov, schopnosť vykonávať jednoduché výpočty napríklad: „Náklady na kampaň sa rovnajú X, množstvo generovaných kliknutí sa rovná Y, vypočítať CPS“