Sylaby

Z akých oblastí pozostáva skúška DIMAQ?

DIMAQ preveruje znalosti z digitálneho marketingu naprieč sylabami rozdelenými do 12 modulov.


ZÁKLADY DIGITÁLNEHO
MARKETINGU

• História digitálneho marketingu, jeho postupný vývoj až po súčasnosť
• Slovenské internetové prostredie vrátane jeho používateľov a najväčších hráčov
• Trh internetovej reklamy; trendy a prognózy do budúcna.

Viac info


STRATÉGIA
A PLÁNOVANIE

• Základné strategické prístupy, ktoré predchádzajú plánovaniu efektívnych digitálnych kampaní; definícia SMART cieľov
• Cieľové skupiny, možnosti ich analýzy a ich zasiahnutie v digitálnom prostredí prostredníctvom širokej škály dostupných zacielení

Viac info


DISPLAY
REKLAMA

• Základné reálie slovenského trhu
• Najsilnejší vydavatelia a weby spojené s digitálnou reklamou
• Najzaužívanejšie online formáty a ich špecifiká
• Úloha mobilných zariadení v display reklame
• Najväčšie výzvy display reklamy

Viac info


SEARCH ENGINE
MARKETING

• Rozdiel medzi SEO a SEA a princípy ich fungovania
• Faktory, ktoré ovplyvňujú pozíciu webu vo vyhľadávaní
• SEM a faktory, na ktorých je založený Google algoritmus
• Rozdiel medzi on-page a off-page technikami v rámci SEO
• Fungovanie platenej reklamy vo vyhľadávaní v Google Adwords

Viac info


VIDEO
REKLAMA

• Lokálne a svetové fakty a štatistiky týkajúce sa video reklamy
• Live streamy a nové svetové a lokálne služby spojené s videom
• Možnosti, typy a štandardy video reklamy
• Formy nákupu
• HbbTv; VOD; vlogeri; UGC.

Viac info


SOCIÁLNE MÉDIA &
OBSAHOVÝ MARKETING

• Výhody tvorby kvalitného obsahu
• Natívna reklama; sociálne siete
• Komunikácia s fanúšikmi
• Tvorba komunity a monitoring jej aktivít.

Viac info


MOBILE
MARKETING

• Používané pojmy a skratky v mobilnom marketingu, efektívne využívanie mobilných zariadení na reklamu
• Optimalizácia zážitku užívateľov a jej analýza
• Formy mobilnej reklamy
• Tvorba aplikácií, trendy a nové technológie

Viac info


PROGRAMMATIC
/ RTB

• Základné pojmy a súvislosti v tejto oblasti
• Rozdiel medzi klasickým a automatizovaným nákupom
• Najdôležitejší hráči na trhu, ich špecifiká a možnosti
• Fungovanie programmaticu a efektívne využívanie jeho možností

Viac info


E-MAIL
MARKETING

• Vysvetlenie pojmov ako newsletter, autoresponder, event-trigger e-mail alebo rôzne iné typy predajných e-mailov
• Zásady, postupy, stratégie a zručnosti pre úspešné manažovanie e-mail marketingu.

Viac infoE-COMMERCE

• Základné pojmy a koncepty e-commerce
• Veľkosť trhu, história a dôvody rýchleho rastu v tejto oblasti
• Faktory, ktoré ovplyvňujú úspech alebo neúspech e-shopu
• Možnosti, ktoré ponúka online marketing v konkurenčnom boji

Viac info


WEBOVÁ ANALYTIKA
/ UX

• Webová analytika z pohľadu marketéra
• Google analytics – ako rýchlo a jednoducho čítať všetky dôležité čísla, praktické možnosti merania a vyhodnocovania návštev/konverzií
• Základné pojmy, postupy, normy a princípy UX a neustáleho zlepšovania webovej stránky pomocou rôznych testov a prieskumov

Viac info


PRÁVO
V ONLINE MARKETINGU

• Dôležité zákony a legislatívne úpravy, ktoré vytvárajú právny rámec pre fungovanie v oblasti online marketingu
• Špeciálne oblasti ako reklama alkoholu, promovanie liekov, hazardu prípadne kryptomeny
• Autorský zákon a ochranu osobných údajov (GDPR) v online prostredí

Viac info