Registrácia

Fakturačné údaje

Informácia k ochrane osobných údajov účastníkov

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Interactive Advertising Bureau Slovakia (ďalej len IAB Slovakia), so sídlom Zochova 754/6-8, 811 03 Bratislava. Vaše osobné údaje spracovávame za účelom uzavretia a plnenia zmluvy a mohli tak realizovať Vami objednané služby súvisiace s projektom DIMAQ vrátane vykonania skúšky DIMAQ a udržania platného certifikátu DIMAQ. Máte právo na prístup, opravu alebo vymazanie údajov, právo namietať a ďalšie práva popísané v informačnom vyhlásení o spracovaní Vašich osobných údajov. Podrobné informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete tu.