Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, ktorú prevádzkuje združenie IAB Slovakia, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Registrácia na skúšku - DIMAQ

  • Home
  • Registrácia na skúšku

Sem zadajte údaje osoby, ktorá sa plánuje zúčastniť certifikačného testu

Sem zadajte Váš súkromný e-mail, aby sme Vás mohli kontaktovať aj v prípade, keď zmeníte zamestnávateľa
Uvedené heslo budete potrebovať pri teste

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Interactive Advertising Bureau Slovakia (ďalej len IAB Slovakia), so sídlom Zochova 754/6-8, 811 03 Bratislava. Vaše osobné údaje spracovávame za účelom uzavretia a plnenia zmluvy a mohli tak realizovať Vami objednané služby súvisiace s projektom DIMAQ vrátane vykonania skúšky DIMAQ a udržania platného certifikátu DIMAQ. Máte právo na prístup, opravu alebo vymazanie údajov, právo namietať a ďalšie práva popísané v informačnom vyhlásení o spracovaní Vašich osobných údajov. Podrobné informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete tu.

V prípade, že IAB Slovakia ukončí spoluprácu s IAI Poland na certifikačnom programe DIMAQ počas Vašej certifikácie/re-certifikácie pre akékoľvek dôvody, nebude možné aby ste obdržali certifikát alebo udržali platnosť Vášho DIMAQ certifikátu. Preto vám odporúčame udeliť súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (“IAB Polska”), ktorá založila DIMAQ certifikáčný systém a poskytuje certifikáciu.

Prosím zaškrnite „box“ nižšie ak súhlasíte, aby IAB Polska spracúvala Vaše osobné údaje a súhlasíte aby IAB Slovakia preniesla tieto údaje do IAB Polska.

Prevádzkovateľom osobných údajov bude spoločnosť Związek Pracodawców Branży Internetowe Interactive Advertising Bureau Polska (Puławska 39/77, 02-508 Warszawa).

Vyššie uvedený súhlas je dobrovoľný. V prípade, že neudelíte Váš súhlas nebude možné uspešne ukončiť proces certifikácie alebo re-certifikácie v prípade, že IAB Slovakia prestane vykonávať služby súvisiace so systémom DIMAQ. Máte právo na prístup, opravu osobných údajov. Môžete odvolať súhlas, avšak odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho odobratím.

Sem zadajte Vaše fakturačné údaje