Re-certifikácia

  • Home
  • Re-certifikácia

RE-CERTIFIKAČNÝ PROGRAM

Certifikát je platný 2 roky. Existujú 2 možnosti ako si certifikát predĺžiť:

•   Opätovné absolvovanie skúšky
•   Účasť na re-certifikačnom programe

Program re-certifikácie je založený na koncepcii celoživotného vzdelávania, ktorý si vyžaduje priebežné aktualizovanie poznatkov.

Ak počas 2 rokov nazbieraš 100 bodov, certifikát ti bude predĺžený. Body zbieraš napr. účasťou na akreditovaných podujatiach DIMAQ alebo napísaním článku, e-booku a podobne.

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BODOV

Požiadať o pridelenie bodov môžeš prostredníctvom systému DIMAQ (prihlasovacie údaje si dostal pri registrácii na skúšku). Pozri si podrobný návod ako na to.

Body ku konkrétnemu podujatiu alebo aktivite udeľuje Správna rada IAB / DIMAQ Master tréneri na základe konkrétneho programu podujatia / aktivity / témy, zložitosti, dĺžky textu.