Profil trénera

  • Home
  • Miroslav Pagáč

Miroslav Pagáč

Digital Marketing Manager, Resco.net | DIMAQ Master Trainer

„Digitálny svet - média a platformy sú mojou vášňou. Práve digitál je najlepšie možné merateľné médium poskytujúce nekonečné množstvo parametrov a čísiel pre analýzy, ktoré sú na konci dňa tým najlepším základom pre emocionálne marketingové rozhodnutia.“

Miro vás vrámci DIMAQ prevedie témami videomarketing, webová analytika a UX.