Profil trénera

Michal Behúnek

Senior Programmatic & Performance Manager, Zenith

Michal má skúsenosti v oblasti online marketingu ako na strane klienta, keď pôsobil 4 roky ako Online špecialista v spoločnosti bauMax. Momentálne pôsobí štvrtým rokom v mediálnej agentúre Zenith ako Senior Programmatic & Performance Manager. Jeho rozvážna povaha a analytická myseľ ho predurčuje k práci s performance kanálmi s presahom do programatického nákupu online reklamy.