Profil trénera

  • Home
  • Katarína Križanová

Katarína Križanová

Právnička, Zoznam

Katka je právnička v spoločnosti Zoznam, v ktorej sa venuje najmä obchodným záväzkovým vzťahom, reklame, slobode prejavu a ochrane osobných údajov. Z rímskeho práva pochádza zásada" Vigilantibus iura scripta sunt" , t.j. právo patrí bdelým. V súčasnom období neustálych zmien považujem vysoké právne povedomie za nevyhnutný predpoklad zodpovedného a kvalitného výkonu každej profesie. Jej cieľom je podeliť sa o svoje vedomosti a poznatky z praxe a v zrozumiteľnej forme ich odovzdať kolegom pracujúcim v reklame a online médiách.

Na kurze DIMAQ vás presvedčí, že aj prednáška o práve v online reklame vie byť zaujímavá!