PROGRAMMATIC ACADEMY

O najbližšom termíne Programmatic Academy sa informujte na dimaq@iabslovakia.sk.

Lukáš Porhajaš

Digital Strategy Expert, ZSE

„Programmatic Academy bola po obsahovej stránke výborne vyskladaná a lektori Matej a Dodo boli naozaj super. Zrozumiteľní, všetko o čom hovorili dávalo hlavu a pätu, bolo vidieť, že v téme sú skúsení, varení a pečení. Zároveň trpezliví a ochotní odpovedať na všetky otázky. Príjemná a priateľská atmosféra počas všetkých 4 dní, v kombinácii s hodnotným obsahom ma vo finále len utvrdili, že zúčastniť sa kurzu bola dobrá voľba.  V dnešnej dobe nájsť kurz s pridanou hodnotou pre začiatočníkov i pokročilých je náročné, a o to viac som bol po akadémii od IAB Slovensko nadmieru spokojný a úprimne odporúčam všetkým, ktorí rozmýšľajú nad programmaticom.“

Cieľ: Rozšíriť vedomosti a obzory v programatickom nakupovaní reklamy

Výsledok: 100% doručené KPI´s

Programmaticky sa dnes nakupuje 77% všetkej display reklamy, čo za rok 2021 predstavovalo 84 miliónov Eur. Medziročne dosiahol programmatický nákup 32% rast. Tento spôsob nákupu si získal svoju obľúbenosť medzi zadaváteľmi reklamy najmä pre svoju schopnosť cielenia, pre svoju dynamickosť v zmene kreatívy a efektívnosť nákupu. Aj keď ide o automatizovaný nákup reklamy stojí za ním množstvo technológíí ako aj know-how, ktoré musíte poznať, aby ste programmatic úspešne rozbehli a dosiahli zadefinované KPIs. A aj za slovíčkom „automatizované“ stoja ľudia! Ľudia, ktorí musia vedieť reklamu správne nastaviť, priebežne vyhodnocovať je výsledky a optimalizovať jej nastavenia.

KTO A PREČO BY SI MAL VYBRAŤ PROGRAMMATIC ACADEMY?

Pre koho je kurz určený?

Tento kurz sme prispôsobili potrebám programmatic ľudí na strane agentúr a zadávateľov reklamy.

Ak máš aspoň základné znalosti v tejto téme a minimálne prax 1 rok, môžeš z tohto kurzu vyťažiť maximum a posunúť sa v plánovaní programmatic reklamy na vyšší level.

Kurz je vhodný pre:

#junior agency programmatic specialist

#RTB specialist

#brand programmatic specialist

Prečo sa kurzu zúčastniť?

    • Či už to budú cookies alebo iné ID užívateľa, programmatický nákup už s nami ostane ako primárny nákupný model pre display a preto ho treba ovládať a vedieť z neho vyťažiť čo najviac. Plánovať a nakupovať efektívne. Na to potrebuješ skúsenosti a benchmarky, ktoré ti odovzdáme. Vyzdieľame s tebou najnovšie technológie, trendy a budúcnosť programatického nákupu.
    • Ľudí, ktorí vedia efektívne pracovať s programmatic je na trhu stále málo a sú žiadaní. Aj preto sa ti táto „skill“ zíde. Po absolvovaní kurzu získaš certifikát, ktorý bude ďalším pozitívnym bodom tvojho CV.

„Absolvent kurzu bude vedieť pracovať so všetkými dostupnými DSP platformami na Slovensku, nastaviť kampaň od A po Z, ovládať pokročilé strátegie ako aj odpovedať na otázku cez akú platformu sa dá na Slovensku nakupovať programatická TV reklama.“

Lektori

Matej Kolarovský

Takmer 8 rokov zastáva pozíciu Head of GroupM Operations, na ktorej sa aktívne venuje programmatickému nákupu. Zároveň je zodpovedný za jeho rozvoj a napredovanie v rámci jednej z najväčších mediálnych agentúr. Neustále sleduje trh a jeho možnosti. Skúša a objavuje nové technológie a vždy sa snaží byť minimálne 2 kroky vpred.

A na záver z to najpodstatnejšie: o programmaticu rozpráva tak, že ho dokáže pochopiť naozaj každý.

Jozej Šajdík

Pôsobí ako Programmatic & Technology Director v Dentsu Slovakia. V agentúre vedie programatický tím a zároveň sa podieľa na príprave digitálnych stratégií pre rôznych domácich aj zahraničných klientov ako napríklad Heineken Slovensko, Ikea či Generali Poisťovňa.

Počas svojej praxi zistil, že ku každej platforme v programmatickom ekosystéme je potrebné pristupovať individuálne, poznať jej výhody a limity, aby sa z „programmatic“ nestal po určitom čase „problemmatic“.

Program

DEŇ 1

1. Úvod do problematiky

2. Setup nového seatu, príprava accountu a štruktúry

3. Možnosti cielenia, externí dodávatelia, brand safety a verifikácia kvality

DEŇ 2

1. Nastavenie kreatív, makra, dynamická kreatíva

2. Optimalizácia kampaní, testovanie, reporting

3. Práca s reklamným priestorom, privátne dealy a aukcie, práca s inventory

DEŇ 3

1. Etarget DSP – prezentuje Ivana Cibuľková

2. Adform DSP – prezentuje Jiří Jelínek

3. DV360 DSP – prezentuje Tomáš Kasman

DEŇ 4

1. Workshop: príprava kampane, odporúčania pre klienta, detailný setup

2. Najnovšie technológie, trendy a budúcnosť programatického nákupu hosť: Vlado Martinka / Ringier