Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, ktorú prevádzkuje združenie IAB Slovakia, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Program kurzu

DEŇ 1


ZÁKLADY DIGITÁLNEHO
MARKETINGU


ZÁKLADY DIGITÁLNEHO
MARKETINGU

DIMAQ AKADÉMIA

Základy digitálneho marketingu

Každý produkt, či služba potrebuje dobrý marketing. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je správne zacielenie na potenciálnych klientov, a tí sú dnes už takmer všetci online. Práve preto je dnes efektívna digitálna komunikácia nepostrádateľnou súčasťou media mixu a o jej možnostiach by mal mať každý marketér komplexný prehľad.
Podľa výskumu IABmonitor je aktuálne na Slovensku internetová populácia vo veku 12+ na úrovni 4 miliónov ľudí a dosahuje reach okolo 84 %.

V tomto module ťa prevedieme históriou digitálneho marketingu, jeho postupným vývojom až po jeho možnosti v súčasnosti. Do podrobna si rozoberieme slovenské internetové prostredie vrátane jeho používateľov a najväčších hráčov, trh internetovej reklamy, trendy a prognózy do budúcna.

To, čo digitálny marketing posúva tak rýchlo vpred, sú technológie. Povieme si napríklad ako je technicky možné, že vieme poslať správu na opačný koniec sveta v priebehu pár sekúnd. Ako chce ľudstvo dosiahnuť, že do internetu sa za najbližšie 3 roky pripojí viac ľudí ako za posledných 30 rokov. Ale aj také “detaily” ako napríklad aký formát by mal mať obrázok, ktorý by ste chceli bez najmenšej straty kvality či rozmazania vytlačiť na budovu Incheby.

DIMAQ AKADÉMIA

Stratégia a plánovanie digitálnej komunikácie

V tomto module si priblížime základné strategické prístupy, ktoré predchádzajú plánovaniu efektívnych digitálnych kampaní. Po správne zvolenej stratégii nasleduje definícia SMART cieľov, od budovania povedomia o značke až po jasne merateľné ciele, akými sú napríklad návštevy, či konverzie. Do hĺbky sa pozrieme na cieľové skupiny, možnosti ich analýzy a na to, ako ich dokážeme efektívne zasiahnuť v digitálnom prostredí prostredníctvom širokej škály dostupných zacielení. Na modelovej situácii si ukážeme ako tento proces prebieha v praxi.

Takisto si priblížime, ako správne postupovať pri výbere vhodných webov vzhľadom na cieľovú skupinu a čo presne znamená index afinity.
V tomto module preberieme aj najvyužívanejšie platobné modely na Slovensku a predstavíme si najbežnejšie typy online reklamy s ich základnými špecifikami.

V dnešnej mimoriadne dynamickej digitálnej dobe čelíme každodenným výzvam ako napr. bannerová slepota, ad blockers a pod. Vysvetlíme si, v čom tieto výzvy spočívajú a ako sa sa im postaviť, aby kampane boli úspešnejšie a výkonnejšie.


STRATÉGIA
A PLÁNOVANIE


STRATÉGIA
A PLÁNOVANIE


SEARCH ENGINE
MARKETING


SEARCH ENGINE
MARKETING

DIMAQ AKADÉMIA

Search Engine Marketing

Užívatelia, ktorí vyhľadávajú tvoje produkty alebo služby, sú mimoriadne blízko k tomu, aby sa stali tvojimi zákazníkmi. Preto je veľmi dôležité, aby bola tvoja firma pri ich vyhľadávaní prítomná, či už prostredníctvom organických (SEO) alebo platených (SEA) výsledkov vyhľadávania.

Aký je rozdiel medzi SEO a SEA a na akých princípoch fungujú? Čo sú najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvnia tvoju pozíciu vo vyhľadávaní, či návštevnosť na tvojom webe z vyhľadávania? Na ktorých faktoroch je založený Google algoritmus? Odpovede na tieto otázky sa dozvieš v module Search Engine Marketing.

Okrem toho si priblížime detaily ohľadne indexovania Google-om, rozdiely medzi on-page a off-page technikami v rámci SEO, princípy, na ktorých funguje platená reklama vo vyhľadávaní v Google Adwords.

DEŇ 2


E-COMMERCE


VIDEO
REKLAMA

DIMAQ AKADÉMIA

E-commerce

Viete, čo všetko sa skrýva za pojmom E-commerce? Hovoríme len o e-shopoch alebo sem patrí aj niečo iné? Viete, aká je veľkosť slovenského e-commerce trhu? Prejdeme si základné pojmy a koncepty e-commerce, aby sme pochopili podstatu tohto trhu. Spoločne sa pozrieme na históriu a dôvody rýchleho rastu v tejto oblasti.

Existuje veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú úspech alebo neúspech eshopu. Prejdeme tie najhlavnejšie. Nezabudneme aj na možnosti, ktoré nám ponúka online marketing v konkurenčnom boji.

DIMAQ AKADÉMIA

Video reklama

Súčasný trend je video – ľudia čoraz menej čítajú, a čoraz viac uprednostňujú video obsah. Ukážeme si čísla a fakty zo zahraničia, ale i lokálne štatistiky platoriem a online kampaní, ktoré by mal vedieť každý správny online marketér.

Live streamy zažívajú boom na sociálnych sieťach. Takmer všetci svetoví hráči (najnovší prírastok Facebook Watch, IGTV) i lokálni hráči (Valetin – Premium Slovak Video Content) prinášajú nové služby spojené s videom. A to sa kolotoč ešte len rozbieha.

Aj preto je v rámci display práve video reklama najrýchlejšie rastúca na Slovensku. Povieme si o možnostiach, typoch a štandardoch video reklamy, formách nákupu, HbbTv, VOD, vlogeri, UGC.


VIDEO
REKLAMA


VIDEO
REKLAMA


WEBOVÁ ANALYTIKA
/ UX


WEBOVÁ ANALYTIKA
/ UX

DIMAQ AKADÉMIA

Webová analytika

Práca s webovou analytikou je alfa omega každého online marketéra a základným kameňom pre vyhodnocovanie takmer všetkých online aktivít. Na webovú analytiku sa môžeme pozerať z rôznych pohľadov – pre nás je dôležité si vysvetliť pohľad marketéra.

Najrozšírenejší nástroj, ktorý je voľne dostupný, je Google Analytics. Spolu si prejdeme ako rýchlo a jednoducho čítať všetky dôležité čísla, tajomstvá pripisovania platených zdrojov návštevnosti, praktické možnosti merania a vyhodnocovania návštev/konverzií.

DIMAQ AKADÉMIA

UX

Každý dobrý web je založený na potrebách ľudí a súčasne potrebách biznisu – UX/user experience dizajn.

Keďže ide o vysoko komplexný odbor, našou úlohou bude oboznámenie sa so základnými pojmami, postupmi, normami a princípmi UX a neustáleho zlepšovania webovej stránky pomocou rôznych testov a prieskumov.


WEBOVÁ ANALYTIKA
/ UX


WEBOVÁ ANALYTIKA
/ UX

DEŇ 3

DIMAQ AKADÉMIA

Sociálne siete a obsahový marketing

„Tradičný marketing je, keď hovoríte svetu, že ste superstar. Obsahový marketing je, keď svetu ukazujete, že ňou naozaj ste.“

Vydavatelia i inzerenti dlhodobo bojujú s adblockmi a bannerovou slepotou. Už aj na Slovensku preto čoraz viac značiek objavuje čaro content marketingu a natívnej reklamy. Aké výhody im ponúka tvorba kvalitného obsahu a prečo by mali venovať pozornosť natívnej reklame? Ako do tejto komunikačnej skladačky zapadajú sociálne siete, komunikácia s fanúšikmi, tvorba komunity a monitoring jej aktivít?

Môžeš sa tešiť na veľa príkladov a case studies. Rozoberieme si do detailu, aké konkrétne formáty natívnej reklamy poznáme, aké prináša výhody i úskalia.


SOCIÁLNE MÉDIÁ
& OBSAHOVÝ MARKETING


SOCIÁLNE MÉDIÁ
& OBSAHOVÝ MARKETING

DEŇ 4


MOBILNÝ
MARKETING


MOBILNÝ
MARKETING

DIMAQ AKADÉMIA

Mobilný marketing

Aká by bola najzložitejšia vec, ktorú by ste museli vysvetliť človeku, ktorého ste zmrazili v roku 1950 a dnes ho rozmrazili?
„Mám vo svojom vrecku zariadenie, ktoré je schopné pristúpiť ku všetkým informáciám, ktoré kedy ľudstvo vyprodukovalo. Používam ho na prezeranie obrázkov mačiek :)“

Je neuveriteľné, ako veľmi nám mobily za posledných 10 rokov zmenili život. Pre mnohých ľudí je to prvá vec, ktorú ráno držia v ruke a posledná, s ktorou v noci zaspávajú. Tak často a tak veľmi ich používame, že v roku 2017 už aj na Slovensku predbehla mobilná návštevnosť tú počítačovú.

Používame ich na nákupy, ako aj na rozhodnutia, kde nakúpime. Ako zasiahnuť cieľovku, ktorá je dnes online a najmä mobile online? Ukážeme si, ako efektívne využívať malé mobilné obrazovky, ako zoptimalizovať zážitok návštevníkov a ako zanalyzovať, či sa nám optimalizácia naozaj podarila. Aké formy mobilnej reklamy fungujú najlepšie? Oplatí sa tvorba aplikácií? Aké sú trendy a nové technológie, ktoré môžete využiť? Prejdeme si aj všetky pojmy a skratky, bez ktorých sa v mobilnom marketingu nezaobídete.

Samostatnú prednášku v tento deň venujeme aktuálnej téme Influenceri.

DIMAQ AKADÉMIA

Email marketing

Email marketing je na Slovensku stále pomerne neobjavený pojem. Menšie či stredne veľké firmy dodnes používajú tento kanál len zriedka. Ak sa však v tvojej firme email marketingom zaoberáte, pravdepodobne ste zistili, že je to jedna z kľúčových foriem reklamy, ktorá sa v analytike pýši vysokou mierou konverznosti. V e-commerce zvyčajne tvoria príjmy z tohto kanálu zásadný podiel obratu.

Určite si už počul pojmy newsletter, autoresponder, event-trigger email alebo rôzne iné typy predajných emailov. Ale čo je za úspechom otvorenia emailu, samotného obsahu?

Pre úspešné manažovanie email marketingu platia zásady, postupy, stratégie a zručnosti pre správu údajov, ktoré ste časom nazbierali. Vieš ako ich správne a efektívne využiť?


E-MAIL
MARKETING


E-MAIL
MARKETING

DEŇ 5

DIMAQ AKADÉMIA

Display reklama

Podľa deklarovaných výdavkov do online reklamy združením IAB Slovakia je display reklama jednoznačne najsilnejším digitálnym kanálom. Dosahuje až 42 %-ný podiel na celkových online výdavkoch do internetovej reklamy. Preto je potrebné venovať jej dostatočnú pozornosť a dôkladne pochopiť, ako funguje.

Predstavíme si základné reálie slovenského trhu, najsilnejších vydavateľov a weby spojené s digitálnou reklamou. Do detailu sa pozrieme na najzaužívanejšie online formáty a ich špecifiká, no aj na to, ktoré sú najefektívnejšie v praxi pre vybraný typ komunikácie.

Aký je rozdiel medzi klasickým nákupom display reklamy a programatickým nákupom, resp. automatizovaným nákupom? Akú úlohu zohrávajú mobilné zariadenia v display reklame? Zodpovieme si aj tieto otázky a spravíme si akýsi úvod, na ktorý následne nadviažeme v ďalších, detailnejších moduloch.
Čo sú najväčšie výzvy display reklamy, ktoré nedajú spať nejednému online marketérovi? Dáme ti návod, ako zabezpečiť, aby sa tvoja reklama zobrazovala v brand safe prostredí a ako sa postaviť novej výzve zvanej viewability.


DISPLAY
REKLAMA


DISPLAY
REKLAMA


PROGRAMMATIC
/ RTB


PROGRAMMATIC
/ RTB

DIMAQ AKADÉMIA

Programmatic/RTB

Programmatic je už veľmi dlhý čas na Slovensku iba buzzword a stále existuje veľmi málo ľudí, ktorí by vedeli povedať na čo nám vôbec je.

Spoločne si vysvetlíme základné pojmy a súvislosti v tejto oblasti. Rozoberieme si rozdiely medzi klasickým nákupom display reklamy a jej automatizovaným nákupom.
Na Slovensku už existuje veľa firiem, ktoré ponúkajú nákup resp. predaj impresií cez programmatický nákup. Pozrieme sa na najdôležitejších hráčov na trhu, ich špecifiká a možnosti, ako by práve tvoja spoločnosť mala s daným partnerom spolupracovať.

Programmatic dosahuje na Slovensku najvyšší rast v rámci výdavkov do internetovej reklamy. Už to nie je len marginálny biznis, ale točia sa v ňom veľké peniaze. Preto je nutné sa tomuto trendu venovať, aby aj tvoja firma či klient vedeli, kde s programmaticom začať, ako ho nakupovať, ako ho kontrolovať, merať a hlavne ako efektívne využívať jeho možnosti.

DIMAQ AKADÉMIA

Právo v online marketingu

Tohto modulu sa vôbec nemusíš báť. Nebudeme ťa nútiť učiť sa čísla zákonov a citovať ich presné znenia.

Prejdeme si všetky dôležité zákony a legislatívne úpravy, ktoré vytvárajú právny rámec pre fungovanie v oblasti online marketingu.

Určite ťa zaujímajú špeciálne oblasti ako reklama alkoholu, promovanie liekov, hazardu prípadne kryptomeny. Nezabudneme ani na autorský zákon či ochranu osobných údajov v online prostredí.


PRÁVO
V MARKETINGU


PRÁVO
V MARKETINGU