Program Online DIMAQ Akadémie

DEŇ 1


ZÁKLADY DIGITÁLNEHO
MARKETINGU


ZÁKLADY DIGITÁLNEHO
MARKETINGU

Základy digitálneho marketingu

Každý produkt, či služba potrebuje dobrý marketing. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je správne zacielenie na potenciálnych klientov, a tí sú dnes už (takmer) všetci online. Práve preto efektívna digitálna komunikácia neodlúčiteľnou súčasťou media mixu a o jej možnostiach využitia by mal mať každý marketér komplexný prehľad.

 • – história a úvodný pohľad do digitálneho marketingu, jeho postupný vývoj až po súčasnosť;
 • – orientácia v základných pojmoch;
 • – slovenské internetové prostredie vrátane jeho používateľov a najväčších hráčov, trh internetovej reklamy, výdavky do internetovej reklamy;
 • – trendy a prognózy do budúcna, ktoré ťa lepšie a včas pripravia na prichádzajúce zmeny.

Stratégia a plánovanie digitálnej komunikácie

V tomto module si priblížime základné strategické prístupy a koncepty, ktoré predchádzajú plánovaniu efektívnych digitálnych kampaní.

 • – „brand buliding vs Activation“ – ako optimálne namiešať tento pomer?;
 • – definícia SMART cieľov, od budovania povedomia o značke až po jasne merateľné ciele, akými sú napríklad návštevy, či konverzie;
 • – definícia cieľových skupín, možnosti ich analýzy a ich zásah v digitálnom prostredí prostredníctvom širokej škály dostupných zacielení;
 • – najvyužívanejšie platobné modely na Slovensku;
 • – kvalitné impresie reklamy a čo všetko má na úspešnú kampaň vplyv. Rozoberieme výzvy ako brandsafety, bannerová slepota, ad blockers a ďalšie.


STRATÉGIA
A PLÁNOVANIE


STRATÉGIA
A PLÁNOVANIE


SEARCH ENGINE
MARKETING


SEARCH ENGINE
MARKETING

Search engine marketing

Užívatelia, ktorí vyhľadávajú tvoje produkty alebo služby, sú mimoriadne blízko k tomu, aby sa stali tvojimi zákazníkmi. Preto je veľmi dôležité, aby bola tvoja firma pri ich vyhľadávaní prítomná, či už prostredníctvom organických (SEO) alebo platených (SEA) výsledkov vyhľadávania.

 • Pozrieme sa na:
 • – rozdiel medzi SEO a SEA a na akých princípoch fungujú;
 • – faktory, ktoré ovplyvnia tvoju pozíciu vo vyhľadávaní a návštevnosť na tvojom webe;
 • – na čom je založený Google algoritmus;
 • – indexovanie Google-om, rozdiely medzi on-page a off-page technikami v rámci SEO, princípy, na ktorých funguje platená reklama vo vyhľadávaní v Google Adwords.

DEŇ 2

Video reklama

Súčasný trend je video – ľudia čoraz menej čítajú, a čoraz viac uprednostňujú video obsah. Podiel výdavkov do digitálnej video reklamy stále rastie. Ako s ňou pracovať efektívne?

Spoločne sa detailne pozrieme na:
– video on demand;
– digitálne video vs TV spot;
– formáty video reklamy a ich zastúpenie vo výdavkoch;
– reklamné video platformy na SVK;
– HbbTV.


VIDEO
REKLAMA


VIDEO
REKLAMA


WEBOVÁ ANALYTIKA
/ UX


WEBOVÁ ANALYTIKA
/ UX

Webová analytika

Meranie je základným kameňom digitálneho marketingu.  Práca s webovou analytikou je preto alfa omega každého online marketéra a nástroj pre vyhodnocovanie takmer všetkých online aktivít.

Zorientujeme ťa v Google Analytics :
– čo priniesol update GA4;
– ako úspešne spustiť GA na tvojom webe;
– rýchle čítanie a interpretácia nameraných dát;
– tajomstvá pripisovania platených zdrojov návštevnosti a praktické možnosti merania a vyhodnocovania návštev/konverzií;
– rekonštrukcia cesty zákazníka od prvého kontaktu až po konverziu.

User Experience / UX

Každý dobrý web je založený na potrebách ľudí a súčasne potrebách biznisu – UX/user experience dizajn.

Keďže ide o vysoko komplexný odbor, našou úlohou bude oboznámenie sa so základnými pojmami, postupmi, normami a princípmi UX a neustále zlepšovanie webovej stránky pomocou rôznych testov a prieskumov.

– detailne ti predstavíme jednotlivé fázy procesu budovania/analýzy UX a konkrétne nástroje, ktoré vieš použiť;
– v praktickom cvičení si zažiješ riešenie UX projektu v praxi.


WEBOVÁ ANALYTIKA
/ UX


WEBOVÁ ANALYTIKA
/ UX


E-MAIL
MARKETING


E-MAIL
MARKETING

Email marketing

Ak sa email marketingom zaoberáš, pravdepodobne si zistil, že je to jedna z kľúčových foriem reklamy, ktorá sa v analytike pýši vysokou mierou konverzií. V e-commerce zvyčajne tvoria príjmy z tohto kanálu zásadný podiel obratu.

V tomto module sa dozvieš:
– otvorenie emailu je základom úspechu;
– na čo si dávať pozor pri „wordingu“ obsahu mailu;
– ako na úspešný newsletter;
– tvorba databáz a práca s nimi;
– aké technologické nástroje využiť.

Okrem email marketingových best-practices spomenieme aj užitočné zaujímavosti zo psychológie nákupu.

DEŇ 3

Content marketing

Na Slovensku čoraz viac značiek objavuje čaro obsahového marketingu a natívnej reklamy. Ukážeme ti ako sa práve takouto formou marketingu odlíšiť od konkurencie.

– tvorba a distribúcia kvalitného obsahu, ktorý predáva;
– natívna reklama a jej formy;
– úloha sociálnych sietí, komunikácia s fanúšikmi, tvorba komunít v rámci obsahového marketingu a natívnej reklamy;
– mnohé zaujímavé case-studies;
– návrh vlastnej obsahovej stratégie.


SOCIÁLNE MÉDIÁ
& OBSAHOVÝ MARKETING


SOCIÁLNE MÉDIÁ
& OBSAHOVÝ MARKETING


SOCIÁLNE SIETE


SOCIÁLNE SIETE

Sociálne siete, Facebook kampaň, Influenceri

Sú synonymom zmeny. Ponúkame ich prehľad s aktuálnymi dátami a odporúčaniami pre konkrétne cieľové skupiny.

– praktický workshop zameraný na prácu s Facebook Business Manager, komplexné nastavenie kampane od stanovenia cieľov, cez vhodné formáty, umiestnenia, definíciu a tvorbu publika;
– špecifiká komunikácie na Instagrame;

Samostatná prednáška o spolupráce s influencermi: aktuálny prehľad SK trhu, metódika výberu najvhodnejšieho inflencera pre vašu značku, nastavenie spolupráce, prípadné nástrahy v rámci influencer marketingu. Odporúčania a trendy vývoja.

DEŇ 4

Mobilný marketing

Viac ako 70% page-views sa na Slovensku vygeneruje na mobilných zariadeniach. Ako zasiahnuť cieľovku, ktorá je dnes mobile online?

Ukážeme si ako efektívne využívať mobilné obrazovky, ako zoptimalizovať zážitok návštevníkov, ako zanalyzovať, či sa nám optimalizácia naozaj podarila.

Aké formy mobilnej reklamy fungujú najlepšie? Oplatí sa tvorba aplikácií? Aké sú trendy a nové technológie, ktoré môžete využiť?


MOBILNÝ
MARKETING


MOBILNÝ
MARKETING


E-COMMERCE


VIDEO
REKLAMA

E-commerce

Kto sú  najväčší hráči  e-commerce trhu? Aký veľký je globálny a slovenský trh? Aký je potenciál rastu? Ako tento segment akcelerovala pandémia?

Poradíme, na čo všetko treba myslieť, ak rozbiehate e-shop – od technického riešenia po marketing.

Právo v online marketingu

Prejdeme si všetky dôležité zákony a legislatívne úpravy, ktoré vytvárajú právny rámec pre fungovanie v oblasti online marketingu.

Určite ťa zaujímajú špeciálne oblasti ako reklama alkoholu, promovanie liekov, hazardu prípadne kryptomeny. Nezabudneme ani na autorský zákon či ochranu osobných údajov v online prostredí.


PRÁVO
V MARKETINGU


PRÁVO
V MARKETINGU


POHĽAD
ZADÁVATEĽA


POHĽAD
ZADÁVATEĽA

Pohľad zadávateľa

Know-how a komplexný pohľad na digitálny marketing zo strany zadávateľa.

Praktické skúseností z realizovaných performance a brandových kampaní.  Ukážeme si ako nastaviť mediaplaning a ako postupovať pri tvorbe samotných kampaní, a taktiež ako ich vyhodnocovať.  Samostatne sa budeme venovať aj používaniu technologických toolov.

DEŇ 5


DISPLAY
REKLAMA


DISPLAY
REKLAMA

Display reklama

Predstavíme si základné reálie slovenského trhu, najsilnejších vydavateľov a weby spojené s digitálnou reklamou. Do detailu sa pozrieme na najzaužívanejšie online formáty a ich špecifiká a výzvy, no aj na to, ktoré sú najefektívnejšie v praxi pre vybraný typ komunikácie.

Vyskúšame si, ako pracovať s dátami z auditovaného merania slovenského trhu – IAB Monitor.

Programmatic/RTB

Programmatic dosahuje na Slovensku najvyšší rast v rámci výdavkov do internetovej reklamy. Už to nie je len marginálny biznis, ale točia sa v ňom veľké peniaze. Preto je nutné sa tomuto trendu venovať, aby aj tvoja firma či klient vedeli, kde s programmaticom začať, ako ho nakupovať, ako ho kontrolovať, merať a hlavne ako efektívne využívať jeho možnosti.

–  základné pojmy, rozdiely medzi klasickým nákupom display reklamy a jej automatizovaným nákupom;
– najdôležitejší hráči na trhu, ich špecifiká;
– možnosti spolupráce s vybranými partnermi;
– praktický workshop v prostredí platformy Xandr;
– užitočné insighty z praxe.


PROGRAMMATIC
/ RTB


PROGRAMMATIC
/ RTB