Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, ktorú prevádzkuje združenie IAB Slovakia, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Deň 1 | 9:00 – 17:00


ZÁKLADY DIGITÁLNEHO
MARKETINGU


ZÁKLADY DIGITÁLNEHO
MARKETINGU

DIMAQ AKADÉMIA

Základy digitálneho marketingu

Každý produkt, či služba potrebuje dobrý marketing. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je správne zacielenie na potenciálnych klientov, a tí sú dnes už takmer všetci online. Práve preto je dnes efektívna digitálna komunikácia nepostrádateľnou súčasťou media mixu a o jej možnostiach by mal mať každý marketér komplexný prehľad.
Podľa výskumu AIMmonitor je aktuálne na Slovensku internetová populácia vo veku 12+ na úrovni 4 miliónov ľudí a dosahuje reach okolo 84 %.

V tomto module ťa prevedieme históriou digitálneho marketingu, jeho postupným vývojom až po jeho možnosti v súčasnosti. Do podrobna si rozoberieme slovenské internetové prostredie vrátane jeho používateľov a najväčších hráčov, trh internetovej reklamy, trendy a prognózy do budúcna.

To, čo digitálny marketing posúva tak rýchlo vpred, sú technológie. Povieme si napríklad ako je technicky možné, že vieme poslať správu na opačný koniec sveta v priebehu pár sekúnd. Ako chce ľudstvo dosiahnuť, že do internetu sa za najbližšie 3 roky pripojí viac ľudí ako za posledných 30 rokov. Ale aj také “detaily” ako napríklad aký formát by mal mať obrázok, ktorý by ste chceli bez najmenšej straty kvality či rozmazania vytlačiť na budovu Incheby.

DIMAQ AKADÉMIA

Stratégia a plánovanie

V tomto module si priblížime základné strategické prístupy, ktoré predchádzajú plánovaniu efektívnych digitálnych kampaní. Po správne zvolenej stratégii nasleduje definícia SMART cieľov, od budovania povedomia o značke až po jasne merateľné ciele, akými sú napríklad návštevy, či konverzie. Do hĺbky sa pozrieme na cieľové skupiny, možnosti ich analýzy a na to, ako ich dokážeme efektívne zasiahnuť v digitálnom prostredí prostredníctvom širokej škály dostupných zacielení. Na modelovej situácii si ukážeme ako tento proces prebieha v praxi.

Takisto si priblížime, ako správne postupovať pri výbere vhodných webov vzhľadom na cieľovú skupinu a čo presne znamená index afinity.
V tomto module preberieme aj najvyužívanejšie platobné modely na Slovensku a predstavíme si najbežnejšie typy online reklamy s ich základnými špecifikami.

V dnešnej mimoriadne dynamickej digitálnej dobe čelíme každodenným výzvam ako napr. bannerová slepota, ad blockers a pod. Vysvetlíme si, v čom tieto výzvy spočívajú a ako sa sa im postaviť, aby kampane boli úspešnejšie a výkonnejšie.


STRATÉGIA
A PLÁNOVANIE


STRATÉGIA
A PLÁNOVANIE

Registruj sa na DIMAQ Akadémiu ešte dnes!


DISPLAY
REKLAMA


DISPLAY
REKLAMA

DIMAQ AKADÉMIA

Display reklama

Podľa deklarovaných výdavkov do online reklamy združením IAB Slovakia je display reklama jednoznačne najsilnejším digitálnym kanálom. Dosahuje až 42 %-ný podiel na celkových online výdavkoch do internetovej reklamy. Preto je potrebné venovať jej dostatočnú pozornosť a dôkladne pochopiť, ako funguje.

Predstavíme si základné reálie slovenského trhu, najsilnejších vydavateľov a weby spojené s digitálnou reklamou. Do detailu sa pozrieme na najzaužívanejšie online formáty a ich špecifiká, no aj na to, ktoré sú najefektívnejšie v praxi pre vybraný typ komunikácie.

Aký je rozdiel medzi klasickým nákupom display reklamy a programatickým nákupom, resp. automatizovaným nákupom? Akú úlohu zohrávajú mobilné zariadenia v display reklame? Zodpovieme si aj tieto otázky a spravíme si akýsi úvod, na ktorý následne nadviažeme v ďalších, detailnejších moduloch.
Čo sú najväčšie výzvy display reklamy, ktoré nedajú spať nejednému online marketérovi? Dáme ti návod, ako zabezpečiť, aby sa tvoja reklama zobrazovala v brand safe prostredí a ako sa postaviť novej výzve zvanej viewability.

DIMAQ AKADÉMIA

Search Engine Marketing

Užívatelia, ktorí vyhľadávajú tvoje produkty alebo služby, sú mimoriadne blízko k tomu, aby sa stali tvojimi zákazníkmi. Preto je veľmi dôležité, aby bola tvoja firma pri ich vyhľadávaní prítomná, či už prostredníctvom organických (SEO) alebo platených (SEA) výsledkov vyhľadávania.

Aký je rozdiel medzi SEO a SEA a na akých princípoch fungujú? Čo sú najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvnia tvoju pozíciu vo vyhľadávaní, či návštevnosť na tvojom webe z vyhľadávania? Na ktorých faktoroch je založený Google algoritmus? Odpovede na tieto otázky sa dozvieš v module Search Engine Marketing.

Okrem toho si priblížime detaily ohľadne indexovania Google-om, rozdiely medzi on-page a off-page technikami v rámci SEO, princípy, na ktorých funguje platená reklama vo vyhľadávaní v Google Adwords.


SEARCH ENGINE
MARKETING


SEARCH ENGINE
MARKETING