ZÁKLADY DIGITÁLNEHO
MARKETINGU


ZÁKLADY DIGITÁLNEHO
MARKETINGU

Základy digitálneho marketingu

Každý produkt, či služba potrebuje dobrý marketing. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je správne zacielenie na potenciálnych klientov, a tí sú dnes už (takmer) všetci online. Práve preto efektívna digitálna komunikácia neodlúčiteľnou súčasťou media mixu a o jej možnostiach využitia by mal mať každý marketér komplexný prehľad.

  • – história a úvodný pohľad do digitálneho marketingu, jeho postupný vývoj až po súčasnosť;
  • – orientácia v základných pojmoch;
  • – slovenské internetové prostredie vrátane jeho používateľov a najväčších hráčov, trh internetovej reklamy, výdavky do internetovej reklamy;
  • – trendy a prognózy do budúcna, ktoré ťa lepšie a včas pripravia na prichádzajúce zmeny.

Lektor: Matej Kolarovský /Head of GroupM operation, Group M; predseda Správej rady IAB Slovakia/

Stratégia a plánovanie digitálnej komunikácie

V tomto module si priblížime základné strategické prístupy a koncepty, ktoré predchádzajú plánovaniu efektívnych digitálnych kampaní.

  • – „brand buliding vs activation“ – ako optimálne namiešať tento pomer?;
  • – definícia SMART cieľov, od budovania povedomia o značke až po jasne merateľné ciele, akými sú napríklad návštevy, či konverzie;
  • – definícia cieľových skupín, možnosti ich analýzy a ich zásah v digitálnom prostredí prostredníctvom širokej škály dostupných zacielení;
  • – najvyužívanejšie platobné modely na Slovensku;
  • – kvalitné impresie reklamy a čo všetko má na úspešnú kampaň vplyv. Rozoberieme výzvy ako brandsafety, bannerová slepota, ad blockers a ďalšie.

Lektor: Patrik Sabo /Digital Director, Zenith Media/


STRATÉGIA
A PLÁNOVANIE


STRATÉGIA
A PLÁNOVANIE


SEARCH
ENGINE MARKETING


SEARCH
ENGINE MARKETING

Search engine marketing

Užívatelia, ktorí vyhľadávajú tvoje produkty alebo služby, sú mimoriadne blízko k tomu, aby sa stali tvojimi zákazníkmi. Preto je veľmi dôležité, aby bola tvoja firma pri ich vyhľadávaní prítomná, či už prostredníctvom organických (SEO) alebo platených (SEA) výsledkov vyhľadávania.

Pozrieme sa na:
– rozdiel medzi SEO a SEA a na akých princípoch fungujú;
– faktory, ktoré ovplyvnia tvoju pozíciu vo vyhľadávaní a návštevnosť na tvojom webe;
– na čom je založený Google algoritmus;
– indexovanie Google-om, rozdiely medzi on-page a off-page technikami v rámci SEO, princípy, na ktorých funguje platená reklama vo vyhľadávaní v Google Adwords.

Lektori: Patrik Sabo /Digital Director, Zenith Media/, Marián Michalovič /Head od SEO, GroupM/

Registruj sa na DIMAQ Akadémiu ešte dnes!