Skúška

Ako získaš certifikát DIMAQ?

•   Musíš zložiť skúšku v termíne a na mieste, ktoré určuje IAB Slovakia. Skúšku nemôžeš robiť na svojom počítači.
•   Skúška predstavuje 60 minútový test, v ktorom odpovedáš na 80 otázok z 12 oblastí digitálneho marketingu
•   Aby si bol úspešný, potrebuješ dosiahnuť minimálne 75 % z celkového počtu bodov
•   Na skúšku sa môžeš pripraviť buď samo-štúdiom alebo sa môžeš prihlásiť na kurz

Cena skúšky je 240 EUR s DPH.

Často kladené otázky:

Ako môžem získať DIMAQ certifikát?

Ak chceš získať DIMAQ certifikát, musíš zložiť skúšku.

Ako vyzerá proces zloženia skúšky?

Skúška predstavuje test, ktorý obsahuje otázky s jednou alebo s viacerými možnosťami odpovede . V teste sa nenachádzajú otvorené otázky. Každý skúšajúci absolvuje skúšku v termíne a na mieste, ktoré je určené organizátorom (IAB Slovakia). Skúšku nie je možné vykonať na vlastnom počítači.

Aké témy sú obsiahnuté v skúške?

Témy obsiahnuté v skúške nájdeš v sylabách.

Kde sa skúška uskutočňuje?

Skúška sa uskutočňuje zvyčajne na adrese: IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o., Kominárska 2, 4 (za Račianskym mýtom), 831 04 Bratislava

Ako dlho trvá skúška?

Samotná skúška trvá 60 minút. Celkovo si vyhraď 2 hodiny. Pred skúškou, aj po nej je potrebné vybaviť niekoľko formalít.

Kedy sa dozviem výsledky skúšky?

Výsledok sa dozvieš hneď po absolvovaní skúšky.

Koľko stojí absolvovanie skúšky?

Informácie k cenám nájdeš v našom aktuálnom cenníku.

V prípade, ak skúšku nespravím, kedy ho môžem absolvovať znovu?

Ak skúšku nespravíš, znovu sa o to môžeš pokúsiť na ďalšom možnom termíne. Za opakovanú skúšku však musíš opäť zaplatiť poplatok.

Ako sa môžem na skúšku pripraviť?

Na skúšku sa môžeš pripraviť buď samo štúdiom využitím našich sylabov alebo sa môžeš prihlásiť na kurz.

Dostanem nejaké potvrdenie o zložení skúšky?

Ak úspešne spravíš skúšku, dostaneš certifikát, kde bude uvedené tvoje meno a doba platnosti certifikátu.

Čo si mám priniesť na skúšku?

Na skúšku si prosím prines občiansky preukaz, aby sme si mohli overiť, či si to skutočne ty ?

Aká je platnosť certifikátu a ako si ho môžem predĺžiť?

Certifikát je platný 2 roky. Existujú 2 možnosti ako si certifikát predĺžiť:

  • Opätovné absolvovanie skúšky
  • Účasť na re-certifikačnom programe – ak počas 2 rokov nazbieraš 100 bodov, certifikát ti bude predĺžený. Body zbieraš napr. účasťou na akreditovaných podujatiach DIMAQ alebo napísaním článku, e-booku a podobne. Program re-certifikácie je založený na koncepcii celoživotného vzdelávania, ktorý si vyžaduje priebežné aktualizovanie poznatkov. Preto IAB Slovakia odporúča druhú možnosť ako spôsob predĺženia platnosti certifikátu.

Pozri si podrobné pravidlá re-certifikačného programu.

Overenie platnosti certifikátu: