Pomáhame značkám vzdelávať tímy v digitálnom marketingu

  • Home
  • Novinky
  • Pomáhame značkám vzdelávať tímy v digitálnom marketingu

IAB Slovakia vzdeláva v digitálnom marketingu takmer 4 roky a v „laviciach“ DIMAQ Akadémie sa ocitli mnohí účastníci z radov zadávateľov, mediálnych a digitálnych agentúr ako aj vydavateľov slovenských médií. Naše vzdelávanie vieme prispôsobovať aj špecifickým a veľmi konkrétnym požiadavkám klientov. Na základe ich preferencií dodávame produkt na mieru. Zamestnanci firmy sa tak naučia zručnosti a vedomosti, ktoré reálne najviac potrebujú a využijú v praxi.


Takúto skúsenosť s nami v marci zažila spoločnosť COOP Jednota Slovensko, ktorá sa rozhodla rozšíriť vedomosti 15tim marketingovým manažérom v regionálnych COOP Jednotách.


O skúsenostiach, priebehu a výsledkoch kurzu sme sa rozprávali s Luciou Špinerovou, HR manažérkou COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo.

IAB Slovakia: Prečo ste sa rozhodli zorganizovať pre zamestnancov marketingových oddelení školenie z oblasti digitálneho marketingu?

LŠ: Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v našej firme je nastavené tak, aby reflektovalo firemné ciele. Jednou z oblastí, v ktorej máme ambície posunúť sa, je aj digitálny marketing. Zároveň poskytujeme zamestnancom priestor, aby pomenovávali svoje rozvojové potreby. Podporujeme ich ambície profesionálne rásť v oblasti, v ktorej pracujú, hlavne ak ide o ich vlastnú motiváciu.


IAB Slovakia: Ako ste postupovali pri výbere dodávateľa, respektíve prečo ste si nakoniec vybrali nás a program DIMAQ?

 LŠ: Hľadali sme kvalitný obsah a profesionálov, ktorí sa danej problematike dennodenne venujú. Chceli sme lektorov, ktorí reálne robia to, čo prezentujú, sú v tom úspešní a samozrejme vedia to adekvátne podať. IAB nám ponúklo to, čo sme potrebovali.

Na našom online výberovom konaní boli zamestnanci, ktorí mali záujem o rozvoj v oblasti digitálneho marketingu a ich pohľad na vec bol rozhodujúci. Doladili sme obsah a témy, ktoré boli pre nás dôležité tak, aby komplexne lícovali s našimi potrebami. Osvedčilo sa nám aktívne zapájať zamestnancov do procesu výberu dodávateľov v oblasti vzdelávania a rozvoja.


IAB Slovakia: Ako by ste zhodnotili spoluprácu s naším združením a ako hodnotíte samotné školenie na mieru?

LŠ: Spolupráca s IAB bola jednoduchá, pretože všetko zafungovalo, tak ako malo. A to najpodstatnejšie – ľudia boli spokojní. Už v tejto chvíli máme ďalšiu cieľovú skupinu, ktorá sa teší na DIMAQ akadémiu.

Ďakujeme všetkým z IAB.

Ak zvažujete zabezpečiť kurz pre vašich zamestnancov prečítajte si ako postupujeme pri príprave obsahu a organizácii kurzu :

 

  1. Najprv si vypočujeme očakávania od zadávateľa. Pre koho je kurz určený, ktoré oblasti digitálneho marketingu sú najviac využívané.
  2. Na základe vstupných informácií pripravíme prezentáciu obsahu pre potenciálnych účastníkov. Zodpovedáme všetky ich otázky a vypočujeme si dodatočné požiadavky.
  1. Následne pošleme na potenciálnych účastníkov dotazník, v ktorom zhodnotia svoje zručnosti v jednotlivých oblastiach digitálneho marketingu.
  1. Podľa výsledkov dotazníka naši lektori prispôsobia obsah kurzu úrovni študentov.
  2. Finálny obsah prezentujeme podľa dohody online alebo offline.

 

Ak máte akékoľvek otázky k možnostiam vzdelávania od nášho združenia neváhajte nás kontaktovať na dimaq@iabslovakia.sk, prípadne cez LinkedIn.

IAB Slovakia ponúka aj komplexný kurz digitálneho marketingu, ktorý sa venuje 12 oblastiam od stratégie až po vyhodnocovanie kampaní. Záujemci sa môžu PRIHLÁSIŤ na najbližšiu edíciu, ktorá začína 28 septembra.