Marketéri poznáte trendy pre digitálny marketing v 2022?

  • Home
  • Novinky
  • Marketéri poznáte trendy pre digitálny marketing v 2022?

Prinášame pár tipov, ktoré by vás mohli inšpirovať k zmenám v rámci digitálnej stratégie:


„digitál najsilnejší“

Podľa predikcií IAB Slovakia digitál sa stane najsilnejším mediatypom. To znamená, že do neho potečie najviac výdavkov z mediálnych rozpočtov zadávateľov. Správu o výdavkoch do digitálu za rok 2021 IAB Slovakia zverejní vo februári.


„kvalitná reklama“

Naďalej sa budeme sústreďovať na dodávanie kvalitných impresií reklamy čo súvisí s jej umiestnením, viditeľnosťou a výkonnosťou. 


„video reklama a natívna reklama sú aj budú drivermi rastu“

Veľkou výhodou video reklamy sú jej možnosti kreatívy ako aj umiestnenia, čo zvyšuje jej parametre viditeľnosti a následne interakcií, ako aj budovania povedomia o značke (brand awareness). Do video reklamy šlo minulý rok 20% všetkých reklamných výdavkov. Jej dodatočnému rastu dopomáhajú televízie, ktoré často rýchlo vypredajú svoj reklamný čas.

Natívna reklama je absolútnym víťazom z hľadiska rastu (58% za 1.polrok 2021), avšak v absolútnej hodnote tvorí stále okolo 5% výdavkov. Mnohé veľké značky na natívnu komunikáciu už dávno nastúpili, stále však v nej vidíme nevyužitú príležitosť pre mnohých hráčov slovenského trhu. 


„obsah v centre záujmu“

Ten zmysluplný a najmä čitateľsky zaujímavý, užitočný a obohacujúci. Značky sa čoraz viac budú zaoberať svojou obsahovou stratégiou. Tvorba takéhoto obsahu a nápady pre jeho tvorbu však nie sú jednoduchou úlohou. Zadávatelia budú zväčšovať svoje tímy alebo poveria tvorbou obsahu externé agentúry ako natívne štúdiá alebo PR agentúry.


„potenciál na hranie“

Ten má audio reklama či už v podcastoch, stream platformách alebo digitálnom rádiu, a takisto reklama v gamingu. 

Možno si so začiatkom roka kladiete otázku, či by vaša značka mala tento rok v komunikácii niečo zmeniť, pridať alebo ubrať.

  • Investovať viac do performance marketingu alebo brand awareness?
  • Urobiť audit médií a sociálnych sietí, ktoré využívate v rámci vašich kampaní? Chodí ešte na Facebook vaša cieľová skupina? Oplatí sa spolupracovať s influencermi a ako si ich vybrať?
  • Na ktoré reklamné formáty by ste sa mali zamerať?
  • Používate tie najlepšie riešenia pre analýzu vašich kampaní a návštevnosti?

 K odpovediam sa môžete dostať aj na našom intenzívnom online a „safe” kurze digitálneho marketingu DIMAQ. Okrem teórie, praktických workshopov, pohľadov do budúcnosti, rád a tipov pre efektívnu digitálnu komunikáciu, máte možnosť rozdiskutovať všetky vaše otázky a trendy so skúsenými lektormi, dlhodobo pôsobiacimi v najväčších mediálnych agentúrach ako aj ďalšími expertmi vo svojom odbore. Začíname 14.2. Napíš nám na dimaq@iabslovakia.sk, stále máme voľné miesta.