IAB Univerzita – už 3. rok pripravujeme študentov na kariéru v digitálnom marketingu

  • Home
  • Novinky
  • IAB Univerzita – už 3. rok pripravujeme študentov na kariéru v digitálnom marketingu

IAB Slovakia už tretí rok vzdeláva študentov na vysokých školách, ktoré majú vo svojich sylabách marketingové predmety. Našim cieľom v projekte IAB Univerzita je šíriť „rozumy“ o digitálnom marketingu už medzi študentmi, posunúť im informácie o práci v digitále a možnostiach ďalšieho profesionálneho vzdelávania v DIMAQ Akadémii, ako aj zviditeľniť IAB Slovakia.

V rámci predmetu Štatistické metódy v marketingu FHI EUBA sa tento semester u študentov 5. ročníka už vystriedali: Ondrej Dúžik (GroupM Slovakia); Jozef Šajdík (Dentsu Slovakia); Barbora Gabrižová (GroupM Slovakia); Miroslav Majoroš (GroupM Slovakia); Marian Michalovič (H1 Slovakia) a Ondrej Macháček (News and Media Holding), a ešte ďalšie zaujímavé prednášky ich čakajú.

Študenti si obsah predmetu aj prístup odborníkov z praxe veľmi pochvaľujú. Na prednáškach sa oboznamujú so základmi z rôznych oblastí digitálneho marketingu a na cvičeniach prepájajú tieto informácie s už známymi štatistickými metódami a aplikujú ich na príklady z marketingovej praxe s využitím softvéru SAS. Za všetky komentáre od študentov uvedieme aspoň dva:

Richard o prednáške Ondreja Macháčka o marketingu na sociálnych sieťach: „Skvelá prednáška, páčilo sa mi, že po teórii sme hneď vhupli aj priamo do browseru a videli ako to vyzerá a funguje. Vidím veľký rozdiel medzi užívateľom-amatérom a tým, keď je nejaká kampaň už profi spracovaná, čo bol napr. tento prípad.“

Patrícia zhodnotila prednášku Mobile marketing Jozefa Šajdíka a praktické cvičenie, ktoré vedie Ondrej Dúžik: „Za mňa super prednáška od začiatku do konca. Všetko bolo úplne zrozumiteľné a ľahko vysvetlené. Aj keď bola prednáška dlhšia vôbec mi to nevadilo pretože ten čas ubehol strašne rýchlo keďže to bolo zaujímavé. K cvičeniu by som chcela povedať, že bolo fajn si zopakovať praktické úlohy v SASe. Za mňa super prednáška aj cvičenie. Za tento semester najzaujímavejší predmet.“

Po záverečnom teste môžu študenti získať certifikát od združenia IAB Slovakia, a zároveň z praktickej časti semestra certifikát od spoločnosti SAS Slovakia. Držíme palce ?.

Sme hrdí na absolventov prvého (2019) aj druhého (2020) ročníka.

Viac o 1. ročníku IAB Univerzita 2019

Viac o 2. ročníku IAB Univerzita 2020.