IAB Budíček, Čo čaká slovenský reklamný trh bez možnosti sledovania cookies tretích strán, 15.10.2020

IAB Budíček – Čo čaká slovenský reklamný trh bez možnosti sledovania cookies tretích strán, 15.10.2020

4 prednášky spojené s diskusiou formou online

Informácie k podujatiu

 Za IAB Budíček môžeš získať:

• 20 bodov, ak si prednášal/a 

• 10 bodov, ak si zúčastnil/a IAB Budíčka

Postup ako požiadať o pridelenie bodov