Zamestnanci s vedomosťami v digitálnom marketingu vedia vašu firmu v čase krízy nakopnúť

  • Home
  • Aktuálna ponuka
  • Zamestnanci s vedomosťami v digitálnom marketingu vedia vašu firmu v čase krízy nakopnúť

Zamestnávatelia by preto nemali šetriť na vzdelávaní v digitálnom marketingu.

Nedávna situácia súvisiaca s vírusom COVID-19 a celoštátnym lockdownom bola výzvou pre väčšinu spoločností a odvetví. Najlepšie si s ňou dokázali poradiť spoločnosti, ktoré buď mali výborne zvládnutú digitalizáciu a online predaj svojich produktov a služieb, alebo sa vedeli neštandardne rýchlo prispôsobiť a prejsť z offline do online módu.

Základným predpokladom zvládnutia takejto situácie sú 
pripravení zamestnanci s dostatočným backgroundom v digitále, digitálny marketing nevynímajúc. Mnohí mohli dokonca počas korona krízy získať, stačilo mať ”online” produkt či službu a podporiť ho dobre cielenou online marketingovou stratégiou. Marketingu nahrávali aj zvýhodnené ceny reklamy, nakoľko dopyt po mediálnom priestore klesal.

Napriek kríze a poklesu pracovných ponúk naprieč všetkými segmentami, stále existuje 
dopyt po online špecialistoch, ktorých je na trhu dlhodobo málo. Mnohé spoločnosti boli nútené pozastaviť nábor nových zamestnancov z titulu šetrenia nákladov a udržateľnosti svojho biznisu. Často škrtanými položkami v rozpočtoch spoločností sú aj zamestnanecké benefity, ku ktorým patrí aj doplnkové vzdelávanie. Práve tu by však HR oddelenie a CEO spoločností mali zvážiť, ktoré dovzdelanie ich zamestnancov môže aj v budúcnosti priniesť najväčší úžitok. Vzhľadom na vyššie spomenuté, na vedomostiach v digitálnom marketingu by sa šetriť nemalo.

Najviac žiadané znalosti pri pracovných pozíciách v segmente online marketingu bývajú 
skúsenosti so strategickým vedením online produktov či projektov, s komplexným mediálnym plánovaním, s prácou na sociálnych sieťach a vo vyhľadávači, s optimalizáciou stránok, ale v poslednej dobe aj obsahovým marketingom či programmatic skúsenosťami.

Takýto komplexný prehľad v jednotlivých oblastiach digitálneho marketingu poskytuje medzinárodný vzdelávací a certifikovaný program DIMAQ, ktorý na Slovensko priniesla autorita v digitálnom odvetví – združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia, dnes s 44-mi členmi. Kurz je uznávaný tiež medzinárodným združením IAB Europe.