Na Slovensko prichádza Dimaq. Prvý licencovaný produkt, ktorý otestuje vaše vedomosti v digitále

  • Home
  • Napísali o nás
  • Na Slovensko prichádza Dimaq. Prvý licencovaný produkt, ktorý otestuje vaše vedomosti v digitále

Za aktivitou stojí IAB Slovakia. O výhodách certifikátu rozpráva Katarína Korcová, jeho projektová manažérka.

Po roku príprav Združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia prináša na slovenský digitálny trh certifikáciu vedomostí a zručností v digitálnom marketingu. Na možnosti, výhody, a najmä dôvody zavedenia certifikácie sme sa pýtali Kataríny Korcovej, projektovej manažérky DIMAQ.

 

Čo si máme predstaviť pod certifikáciou Dimaq?

Digital Marketing Qualification (DIMAQ) je licencovaný produkt, ktorý naše združenie prebralo od IAB Poľsko. Funguje na podobnom princípe ako napríklad certifikát TOEFL v angličtine – účastníci si otestujú svoje digitálne znalosti formou skúšky. Získaný certifikát je platný dva roky. Absolventi si ho môžu obnoviť buď zopakovaním testu, alebo zapojením sa do recertifikačného procesu, v ktorom zbierajú body za rôzne aktivity v digitálnom prostredí ako účasť na konferenciách, prednášanie, mentoring študentov či publikovanie zaujímavých článkov, blogov, e-bookov. Na certifikáciu sa dá pripraviť samoštúdiom alebo prostredníctvom prípravných kurzov realizovaných naším združením. Tento spôsob podpory vzdelávania prostredníctvom kurzov, ako aj recertifikačným procesom v prípade absolventov DIMAQ skúšky považujeme za veľkú pridanú hodnotu celého DIMAQ systému, ktorý pomôže k celkovému rozvoju digitálneho trhu.

 

Aké sú vaše ciele okrem vzdelávania účastníkov?

Dlhodobo pozorujeme existujúce problémy na trhu pracovných síl v našom odvetví. Aktuálne je naozaj pre personalistov výzvou získať skúseného človeka do tímu a rovnako ťažké je udržať si ho. V mnohých spoločnostiach absentuje ucelený vzdelávací systém, chýba kontinuálne vzdelávanie zamestnancov. Systém DIMAQ pomôže túto situáciu riešiť. Prípravné kurzy na DIMAQ skúšku ponúkajú účastníkom možnosť dovzdelať sa a získať prehľad naprieč celým digitálnym marketingom. Takýto poskytnutý benefit zo strany zamestnávateľa môže byť prostriedkom odmeny a ocenenia tých zamestnancov, ktorí chcú na sebe pracovať. DIMAQ tiež pomôže k rýchlejšiemu postupu zamestnancov na seniorské pozície, na ktorých nám ľudia chýbajú. Naším cieľom je stanoviť na trhu štandard vedomostí a posunúť trh na nový, vyšší level, čo sa týka ľudských zdrojov. V prípade absolvovania DIMAQ skúšky ide o objektívne zhodnotenie vedomostí, ktorým je možné riadiť sa aj pri výberových procesoch. Absolventom značka DIMAQ okrem pozitívnej referencie v ich životopise môže pomôcť získať lepšiu pracovnú pozíciu, ako aj finančné ohodnotenie. Agentúra zas môže do svojich referencií v komunikácii s klientmi pridať plusový bod v podobe certifikovaného tímu profesionálov.

 

Pre koho je DIMAQ určený?

Náročnosť skúšky zodpovedá vedomostiam digitálnych profesionálov. Digitálni seniori by preto nemali mať problém s jej absolvovaním po podrobnejšom preštudovaní sylabov a prípadného doštudovania niektorých tém, s ktorými neprichádzajú až tak do kontaktu. Ponúkame tiež možnosť jednodňového prípravného kurzu, ktorý slúži na priblíženie obsahového zamerania testu. Marketérom, ktorí majú aktívnu prax 1 – 2 roky, odporúčame absolvovať 4-dňový prípravný kurz pred samotnou skúškou. Account manažéri na strane mediálnych agentúr, ktorí sú kontaktnými osobami pre klientov a tvárou agentúry, sú určite cieľovkou pre DIMAQ. Zodpovedajú nielen za konkrétnu kampaň, ale mali by sa snažiť klienta neustále rozvíjať, identifikovať nové príležitosti spolupráce, na čo potrebujú všeobecný prehľad o digitálnom marketingu. DIMAQ je vhodný aj pre klienta, jeho marketéra, ktorý rieši komplexný marketing a komunikáciu značky. Na strane publisherov vidíme uplatnenie DIMAQ pre brand manažérov online produktov a sales manažérov.

 

Akú kredibilitu má DIMAQ? Platí osvedčenie DIMAQ pre Slovensko a prípadne aj pre ďalšie krajiny? Ktoré?

DIMAQ je vypracovaný v súlade s Európskym kvalifikačným rámcom a tiež akreditovaný IAB Europe. Okrem Poľska funguje aj v ďalších krajinách, v Slovinsku, Srbsku a Grécku, a okrem nás ho pripravujú v Turecku a v Rumunsku. Ide teda o medzinárodný certifikát.


Ako prebieha kurz, skúška a podobne?

Certifikačná skúška predstavuje test, ktorý je v slovenčine a trvá 60 minút. Účastník počas testu odpovedá na 80 otázok z dvanástich oblastí – od základov digitálneho marketingu, stratégie a plánovania cez display, SEO, video reklamu, sociálne médiá a obsahový marketing, programmatic, mobilný a e-mail marketing, e-commerce až po internetovú analytiku & UX a právo v internete. V teste sú dva typy otázok – s jednou správnou odpoveďou a s viacerými správnymi odpoveďami. Čas a miesto skúšky určuje IAB Slovakia. Test si nemôže človek urobiť sám doma alebo v práci, vykonáva ho na externom počítači, ktorý je špeciálne pripravený na účely tejto skúšky. Na to, aby bol účastník úspešný, potrebuje dosiahnuť 75 percent z celkového počtu bodov. Našu kompletnú ponuku prípravných kurzov a aktuálne informácie nájdu záujemcovia na webe. Štvordňový prípravný kurz je už v predaji. Už tento rok chceme realizovať aj jednodňový kurz pre zamestnancov na marketingových seniorských pozíciách, keďže sme zaznamenali záujem. Vieme sa prispôsobiť aj individuálnym potrebám firmy s väčším digitálnym oddelením, ktorým pripravíme kurz šitý na mieru.

 

Kto bude dozerať na objektivitu celého procesu?

Objektivitu v prvom rade zabezpečuje fakt, že ide o licencovaný produkt s presne nastavenými pravidlami, ktoré musí každá zúčastnená krajina dodržiavať. Pravidlá sa týkajú nielen implementácie produktu na Slovensko, ale aj samotnej skúšky. Účastník absolvuje skúšku na špeciálne pripravenom počítači, na ktorom nemá prístup na žiadne iné webové stránky okrem testu, nemôže mať pri sebe žiadne elektronické zariadenie vrátane mobilu, nemôže počas testu opustiť miestnosť a podobne.


Koľko bude DIMAQ stáť?

Základná cena samotnej certifikácie – skúšky je 240 eur s DPH. Cena 4-dňového prípravného kurzu, kde je už zahrnutá aj cena za certifikáciu, je 1 800 eur s DPH. Členovia IAB Slovakia majú 20-percentnú zľavu a taktiež je možnosť množstevnej zľavy.