Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, ktorú prevádzkuje združenie IAB Slovakia, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

REFERENCIE

DIMAQ je medzinárodne uznávaný vzdelávací a certifikačný program, schválený IAB Europe. Na Slovensko ho prináša združenie IAB Slovakia. Je vypracovaný v súlade s európskym kvalifikačným rámcom (EQF)
a spĺňa najvyššie štandardy medzinárodných vzdelávacích predpisov.

VÝHODY PRE ZAMESTNÁVATEĽA

  • Komplexný nástroj na overenie vedomostí a kompetencií
    tvojich zamestnancov
  • Poskytneš svojim zamestnancom vysoko cenený benefit,
    z ktorého bude čerpať celá firma
  • Zníženie nákladov a skrátenie procesu prijímania nových ľudí
  • Motivácia zamestnancov ku kontinuálnemu vzdelávaniu
    vďaka systému re-certifikácie. DIMAQ môže slúžiť aj ako vzdelávací systém
  • Zefektívnenie komunikácie medzi zadávateľmi, médiami
    a agentúrami
  • Referencia pre súčasných a potenciálnych klientov
    – získanie konkurenčnej výhody v tendroch

VÝHODY PRE ZAMESTNANCA

  • Dôkaz o tvojich zručnostiach v oblasti digitálneho marketingu
  • Pridaná hodnota pri budovaní tvojej kariéry – certifikát je na tvoje meno
  • Konkurenčná výhoda pri výberovom procese do zamestnania
  • Dokument, ktorý je potvrdený a uznávaný odborníkmi z digitálneho marketingu vo viacerých krajinách Európy
  • Neustále sa vzdelávaš a pracuješ na sebe vďaka
    re-certifikačnému programu, ktorý potrebuješ
    na udržanie certifikátu
  • Zľavnené vstupenky na akreditované podujatia, ktoré sú súčasťou re‑certifikačného programu

Pre koho je DIMAQ určený

Úspešné zvládnutie certifikátu si vyžaduje základné znalosti o digitálnom marketingu a minimálne ročnú pracovnú skúsenosť v tomto odvetví na full-time pozícii. DIMAQ je určený pre zamestnancov na rôznych pozíciách:

  • Marketér a Digital marketing špecialista/manažér
  • Client Service Director
  • Senior/Account manažér
  • Digital campaign manažér
  • Media planner/Media buyer/Media strategist
  • Performance špecialista/manažér
  • Sales manažér v médiách
  • Brand manažér
  • PR manažér
  • SEO/PPC/Social media/Ad words/ špecialista

SPOLOČNOSTI, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU PROGRAMU DIMAQ NA SLOVENSKU