Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, ktorú prevádzkuje združenie IAB Slovakia, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

DIMAQ certifikácia

Overuje vedomosti,
zručnosti a kompetencie

Vytvára štandardy z hľadiska
úrovne vedomostí

DIMAQ certifikácia

Podporuje rozvoj ľudských
zdrojov

Supluje chýbajúce vzdelávacie
systémy v spoločnostiach

DIMAQ je medzinárodne uznávaný certifikát, vydaný IAB Slovakia, v spolupráci s IAB Poľsko a schválený IAB Europe. Je vypracovaný v súlade s európskym kvalifikačným rámcom (EQF) a spĺňa najvyššie štandardy medzinárodných vzdelávacích predpisov.

VÝHODY PRE ZAMESTNÁVATEĽA

 • Nástroj na overenie vedomostí a kompetencií vašich zamestnancov
 • Uľahčenie procesu prijímania nových ľudí a plánovania rozvoja tých súčasných
 • Podpora rozvoja vašich zamestnancov prostredníctvom systému re-certifikácie. DIMAQ môže slúžiť aj ako vzdelávací systém
 • Riešenie, ktoré uľahčuje komunikáciu medzi zadávateľmi, médiami a agentúrami
 • Referencia pre vašich súčasných a potenciálnych klientov – vytvorte si certifikovaný tím DIMAQ

VÝHODY PRE ZAMESTNANCA

 • Dôkaz o vašich zručnostiach v oblasti digitálneho marketingu
 • Pridaná hodnota pri budovaní vašej kariéry – každý certifikát je priradený konkrétnej osobe
 • Konkurenčná výhoda pri výberovom procese do zamestnania
 • Dokument, ktorý je potvrdený a uznávaný odborníkmi z digitálneho marketingu vo viacerých krajinách Európy
 • Zľavnené vstupenky na podujatia usporiadané IAB Slovakia a akreditované podujatia iných organizátorov, ktoré sú súčasťou re‑certifikačného programu

Pre koho je DIMAQ určený

Úspešné zvládnutie certifikátu si vyžaduje základné znalosti o digitálnom marketingu a minimálne ročnú pracovnú skúsenosť v tomto odvetví na full-time pozícii. DIMAQ je určený pre zamestnancov na rôznych pozíciách:

 • Marketér a Digital marketing špecialista/manažér
 • Client Service Director
 • Senior/Account manažér
 • Digital campaign manažér
 • Media planner/Media buyer/Media strategist
 • Performance špecialista/manažér
 • Sales manažér v médiách
 • Brand manažér
 • PR manažér
 • SEO/PPC/Social media/Ad words/ špecialista

REFERENCIE

SPOLOČNOSTI, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU PROGRAMU DIMAQ NA SLOVENSKU