DIMAQ Akadémia

komplexný 5-dňový kurz digitálneho marketingu

program a termíny kurzu
VIDEO #1 volume_off

Certifikát DIMAQ Professional

MEDZINÁRODNÝ CERTIFIKÁT, KTORÝ POTVRDÍ TVOJE VEDOMOSTI V DIGITÁLNOM MARKETINGU

VIAC O CERTIFIKÁTE

REFERENCIE

DIMAQ je vzdelávací program v digitálnom marketingu, ktorý prevádzkuje najväčšie slovenské digitálne združenie IAB Slovakia. Prostredníctvom akadémie získaš komplexný prehľad v digitálnom marketingu, naše workshopy ti zas pomôžu zdokonaliť sa vo vybraných témach. Do programu vyberáme profesionálov z biznisu, ktorí ti okrem teórie prinesú bohaté poznatky z ich praxe.

DIMAQ program je akreditovaný profesionálnym európskym združením IAB Europe. 

Prečo by si si mal vybrať DIMAQ?

  • Barbora Grausová, DIMAQ Executive Manager: Venovali sme veľa úsilia, aby sme pripravili hodnotný obsah Akadémie a workshopov, ktoré ti prinesú okrem teoretických informácií najmä poznatky využiteľné v praxi. Výber trénerov – lektorov takisto podliehal požiadavkám nielen vedomostí ale aj skúseností z vyučovania. Príď sa pozrieť na svet digitálnej komunikácie v súvislostiach, zlepši svoj výkon aj výkony celého tímu. Marketérom s niekoľko ročnou praxou odporúčam DIMAQ certifikát.

Prečo by si firmy mali vybrať DIMAQ?

  • Daša Karpelová, Business Manager DIMAQ: Aby sa vám darilo v online prostredí čo najlepšie, potrebujete silný tím, ktorý bude rozumieť procesom digitálneho marketingu v každej fáze. Ušetríte tým nielen peniaze ale aj drahocenný čas. Naša Akadémia digitálneho marketingu naučí vašich zamestnancov ako rozmýšľať nad digitálnou stratégiou komplexne, ako sú jednotlivé disciplíny navzájom prepojené, ktoré z daných oblastí digitálneho marketingu budú pre vašu firmu kľúčové ako aj to akých odborníkov budete potrebovať vo vašom tíme. Členovia tímu sa stanú plnohodnotnými partnermi v diskusii s externými agentúrami.

Pre koho je DIMAQ určený

Naše vzdelávanie je určené pre marketérov veľkých a stredne veľkých spoločností, zamestnancov mediálnych agentúr a vydavateľov, ktorí si potrebujú doplniť vedomosti v jednotlivých disciplínach digitálneho marketingu alebo potrebujú získať prehľad naprieč všetkými oblasťami. DIMAQ program nie je vhodný pre úplných začiatočníkov v digitálnom marketingu.

Za 3 roky pôsobenia viac ako 180 absolventov našich kurzov z rôznych spoločností: